top of page
Pastelkleurverloop

ALGEMENE VOORWAARDEN.

  • Met het maken van een afspraak voor een consult en/of behandeling gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda.

  • Het verschuldigde bedrag voor een consult en/of behandeling is het bedrag dat vermeldt staat op deze website: www.infinitecosmosyoga.nl (prijswijzigingen voorbehouden).

  • De betaling wordt voldaan per betaalverzoek, bankoverschrijving of contant direct na het ontvangen of op dezelfde dag van een consult en/of behandeling.

  • Een afspraak kan kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak.

  • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur worden €50,- annuleringskosten in rekening gebracht. Dit bedrag dient uiterlijk op de dag dat de afspraak zou zijn te worden voldaan per betaalverzoek of bankoverschrijving.

  • Cliënt blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de adviezen in het behandelplan.

  • Bij medische klachten raadpleegt cliënt huisarts of specialist op zowel eigen initiatief als bij doorverwijzing door Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda alvorens haar gezondheidsadviezen uit te voeren.

  • Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen ontstaan in haar praktijkruimte en in algemene ruimten van Pand Paulus.

  • Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

  • Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

DISCLAIMER.

Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda biedt behandelingen en consulten aan ten behoeve van de vitaliteit en gezondheid van haar cliënten, maar is geen arts. Het dringend advies van Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda is om medicijngebruik en medische behandelingen elders niet stop te zetten zonder overleg met een bevoegd behandelend arts. Infinite Cosmos Yoga & Ayurveda is niet aansprakelijk indien medische behandeling elders of medicijngebruik, tegen haar advies in, toch wordt gestaakt. 

bottom of page